Toetust saanud projektid

 • MTÜ
 • Liikmed
 • Juhtimine
 • Aruanded
 • Projektid
 • Toetamine
 • Koostööpartnerid
 • PROJEKT "Muhu pastoraadi duširuumi valmisehitamine"

  Saaremaa KOP kevadvoor 2022 „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“, 01.03.2022-01.04.2022
  Projekti maksumus: 7576.80 €, sellest KOP toetus 3910.80 EUR, omaosalus 3666.00 €.
  Periood: 01.01.2022 – 31.12.2023
  Projekti eesmärk: Muhu pastoraadi duširuumi väljaehitamine. Tulemuseks on normaalsete kaasaegsete pesemisvõimalustega peavari reisijatele või abivajajatele.
  Vajalikud tegevused: San. tehn. vahendite soetamine, tehnotaristu loomine, ruumi siseviimistlus.


  PROJEKT "Äriplaan Muhu pastoraadile"

  KÜSK (Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital) 2022 taotlusvoor 
  Projekti maksumus/ KÜSK: 3900€
  Periood: 01.04. kuni 31.07.2022
  Projekti eesmärk:  Muhu pastoraadil on olemas äriplaan koos finantsprognoosidega teenuste pakkumiseks, mis kataksid maja ülalpidamiskulud ja rikastaksid kohalikku kogukonnaelu. Tööde sisu ja valikute põhjendus: Koostöös arengueksperdiga kogutakse vajalikud algandmed; analüüsitakse olemasolevat olukorda; leiatakse võimalused pastoraadihoone isemajandamiseks (koostatakse äriplaan), koostatakse finansprognoos.

  PROJEKT. "Muhu Pärandikooli õpitubade energiatõhususe parandamine"

  KOP (Kohaliku Omaalgatuse Programm) 2021 sügisvoor meede 2 Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise programm
  Projekti maksumus: 4440 €, sellest KOP toetus 3996 €, omaosalus 444 €.
  Periood: 01.10.2021 – 01.10.2022
  Projekti eesmärk: projekti tulemusena saavutame praeguseks kasutusele võetud hooneosa energiatõhususe, mis aitab see kaasa hoone haldamisel tekkivate kulude katmise võimekusele.
   Tööde sisu ja valikute põhjendus:
  1. Olemasolevate, osaliselt algupärastest rõhtpalkidest ja osaliselt puitkarkass-konstruktsioonis siseseinte ettevalmistus (rihtimine) uue puitroovituse paigaldamiseks, et tagada 50 m2 seinaalal ehitusplaatide paigaldamise moel, mis võimaldaks tööde järgmises etapis kogu seina katta tapeediga.
  2. Ehitusplaatide aluse sooja, heli ja tuldtakistava vahekihi ca 5 cm paksuselt paigaldus. Kasutatakse kas märgmeetodil tselluvilla või sobivat mineraalvillaplaati.
  3. Seinte katmine kipskiudplaatidega (fermacell), mis sobituks hetkeolukorda (paigutus kütmata hooneosa poole) ja arvestaks juba tuleviku vajadust lõppviimistluse alusena.
  4. Kahe siseukse restaureerimine.


  PROJEKT  "Muhu Pärandikooli murdekeele õpitoa ja raamatupoe kasutuselevõtt "

  LEADER meetme raames Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonnas taotlusvoor 06.-13.10.2021
  meede 2 - Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine
  Projekti maksumus: 6678€, sellest LEADER toetus 4674,60 EUR, omaosalus 2003,40 €.
  Periood: 01.01.2022 – 31.12.2022
  Projekti eesmärk: Muhu Pärandikooli murdekeele õpituba ja raamatupood on lõplikult korrastatud, sisustatud ja tegevustega täidetud.
  Vajalikud tegevused:
  Kogu põranda viimine ühte tasapinda; põrandakattematerjali paigaldamine; seinte viimistlemine (krohv, laudvooder); siseuste restaureerimine; vajaliku mööbli (raamaturiiulid) soetamine ja paigaldus. Magustoiduks ürituste korraldamine.


  PROJEKT "Vana maamaja päevad Muhus"

  Projekti maksumus: 2830 EUR, KOP toetus 2500 EUR, omaosalus 330 EUR.
  Periood: juuli-detsember 2020 (04.2020-04.2021).
  Projekti eesmärk on vanade majade korrastamise alase teabe ja oskuste levimine kohaliku kogukonna seas. Projekti tulemusena on Muhu kogukond saanud uusi praktilisi teadmisi ja oskusi vanade majade eest hoolitsemiseks. Inimesed suudavad ise oma majade akende, verandade ja soklite juures teha vajalikke väiksemamõõdulisi korrastus- ja hooldustöid. Projekt viiakse läbi renoveeritavas pastoraadihoones ehk selle käigus jätkatakse  Muhu pastoraadi korrastustöid (sh sokli krohvimine, veranda aknende restaureerimine.)

  PROJEKT "Turvaline ja tõhus sissepääs Muhu Pärandikooli"

  KOP 2019 meede 2 Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise programm
  Periood: 01.10.2019.-01.08.2020.
  Projekti maksumus: 2280 eur (sellest KOP toetus 2000 eur, omaosalus 280 eur).
  Projekti kirjeldus:  Projekti tulemusena valmib vana pastoraadihoone esinduslik peasissepääs: 2019. aasta lõpuks paigaldatakse kena ja soojapidav uus puidust välisuks ja 2020 aasta kevad-suveks ehitismälestise algupärasele arhitektuuristiilile vastav uus ja turvaline sissepääsu trepp ja terrass. Uuendatud trepiterrass ja trepp on koopia meile teadaolevast varasemast ajalookihistusest ning valmistatud ja viimistletud vastavalt kultuuriväärtuslikele hoonetele kohases vormis ja laadis. Valminud uus välisuks ja trepiterrass peegeldavad ajastule iseloomulikku stiili ja jäävad regulaarse hoolduse korral maja kaunistama ning möödujate pilke tõmbama kümneteks, kui mitte sadadeks aastateks, rikastades sellega Muhu valla avalikku ruumi ja elukeskkonda.  PROJEKT „Lammutame, hoiame või loome“


  Projekti maksumus : 57402,00 €
  Toetatav summa : 51655,00 € - LEADER Omaosalus: 5747,00
  Periood: juuni 2017 – november 2019
  Projekti toel teostub Muhu pastoraadi peahoones Muhu pärandikooli õpitubade aastaringseks toimimiseks vajalik ümberehitus ca 100 m2 alal (kogu hoone põhikorruse kasulik pind on ca 300 m2). Ala vahelagi soojustatakse pööningu poolt tselluvillaga, amortiseerunud põrandad asendatakse soojustatud ja vesipõrandaküttel lahendusega, kütteallikaks kasutatakse õhk- vesi soojuspumba süsteemi. Uuendatakse elektrivarustus. Välisseinad tihendatakse seestpoolt 5cm rooplaadiga. Uus siseviimistlus (lubi- , savi - ja paberkrohvimine) teostatakse restaureerimise õpitubade kaasabil. Partneriks Antiigiveeb OÜ ja Coloratum OÜ. Pärandikooli ruumide alal korrastatakse olemasolevad siseuksed ja aknad, osa seinu ja lagesid kaetakse laudvoodriga.


  PROJEKT „Roosiaed Muhu südames“

  Projekti eeldatav kogumaksumus : 35680.00
  Toetatud summad: 14800.00 KÜSK/EV 100 kingituste voor Muhu vald 1500.00 Rahvakultuuri Keskus - „Paekivimüüritise ladumise koolitus“ 2086.00 KÜSK /projekt Roosiaed Muhu südames – teavitustegevused/ 2000.00 KOP 2018 sügisvoor „Muhu Roosiaia puidust kujunduselemendid“ 1680.00 EELK Muhu Katariina kogudus /puurkaev/ 780.00 EELK Muhu Katariina kogudus /väline veevarustuse põhiprojekt/ 840.00 EELK Muhu Katariina kogudus /väline elektrikaabeldusprojekt/ 320.00 Muhu vald – taimede hankimiseks Roosiaeda
  Periood: 2017 sept.-2019 dets
  Muhulaste kingitus „Roosiaed Muhu südames“ Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks on mõnus ja rahulik ajaveetmiskoht ajaloolises Liiva kiriku aias. Vastavalt Muhu pastoraadi pargi projektile korrastatakse endine kooliaed istumis- ja jalutamiskohaks, mida saavad kasutada nii igapäevaselt Liival koolis või tööl käivad inimesed kui ka meie külalised. Kiviaiaga ümbritsetud aeda rajatakse jalutusteede võrgustik ja neli keskaegsetest aiakujunduspraktikatest lähtuvat paekivialusel murupinki, mille laudisest istumisalale kujundatakse kõigi Muhu 52 küla nimed. Elamuste ja varju pakkumiseks rajatakse aeda kõrgpeenrad, varikäik ja võre roniroosidele.


  PROJEKT „Paekivimüüritise ladumise koolitus“

  Rahvakultuuri Keskus „Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2015-2019“
  Projekti kogumaksumus: 2400 €; Toetus: 1500 €
  Periood: juuni-august 2018
  Projekti peamiseks eesmärgiks on Muhu saare pärandkultuurile omase paekivimüüritise ladumise oskuse säilitamine. Töö tulemusena valmivad avalikus kasutuses olevad ja praktiliselt kasutatavad neli paekivist laotud ja muruga täidetud nn murupinki Muhu roosiaias, mis on osa Muhu saare rahva kingitusest Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.


  PROJEKT „Roosiaed Muhu südames: teavitustegevused“

  KÜSKi ja EV100 teavitustoe voor
  Toetatud summa: 2086,00 KÜSK (Kodanikuühiskonna Sihtkapital)
  Periood: jaanuar 2018 – oktoober 2018
  Projekti toetuse abil saab valmiv Muhu Roosiaed tuntust avalikkuses ja selle kasutatavust turismiobjektina. Koostatakse infotahvlid ja valmistatakse kivist murupinkidele tammepuidust istumisosad, kuhu kujundatakse Muhumaa 52 küla nimed infoks Muhu saare asustusloo kohta. Saare maakonna turismi- ja haridustöötajate teavitusüritus juhib tähelepanu avalikkusele valmivast kingitusest.


  PROJEKT „Koolituste tsükkel: avatud ajalooaabits ühe ehitismälestise näitel"

  KOP 2018 meede 1: KOGUKONNA ARENG
  Projekti maksumus : 2233,42
  Toetatud summad : 1999,00 - KOP (Kohaliku omaalgatuse programm) 234,42 – Muhu Pärandikool – omaosalus
  Periood: 02.05.2018 - 02.03.2019
  Peamiseks projekti väljundiks on pastoraadi korrastatud lõunasein koos ajalooliste viimistluskihtide eksponeerimise alaga. Selle korrashoid toimub koos muude maja korrastamise ja käigushoidmise tegevustega edaspidigi Muhu Pärandikooli ja EELK Muhu Katariina koguduse koostöös.


  PROJEKT „Muhu Roosiaia puidust kujunduselemendid“

  KOP 2018 meede 2: ELUKESKKONNA JA KOGUKONNATEENUSTE ARENDAMINE
  Projekti maksumus : 2226,00
  Toetatud summad : 2000,00 - KOP (Kohaliku omaalgatuse programm) 226,00 – Muhu Pärandikool – omaosalus
  Periood: 01.10.2018 - 01.08.2019
  Projekti toel valmistatakse ja paigaldatakse Muhu Roosiaeda roosidele ja muudele ilutaimedele vajalikud puitdetailidest valmistatud kõrgpeenrad, lattvõre ja varikäik. Projekt moodustab osa kogu tervikprojektist „Roosiaed Muhu südames“ .