MTÜ Muhu Pärandikool

 • MTÜ
 • Liikmed
 • Juhtimine
 • Aruanded
 • Projektid
 • Toetamine
 • Koostööpartnerid
 • Mittetulundusühingu eesmärgiks on Muhu pärandkultuuri, looduskeskkonna, arhitektuuri, kunsti, rahvakommete ja –tavade, sealhulgas Muhu keele väärtustamine, kaitsmine ja edendamine, elutervete väärtushinnangute väljakujunemisele kaasaaitamine, maailmakultuuri tutvustamine Muhu saarel ja Muhu pärandkultuuri tutvustamine nii Muhu saarel kui väljaspool seda. Ühingu tegevuspõhimõtteks on ausus ja avalikkus.

  Eesmärkide saavutamiseks:

  Ühing loodi kodanikualgatuse korras aastal 2001 MTÜ Muhu Kess nime all. Aastast 2016 kannab MTÜ nimetust MTÜ Muhu Pärandikool.

  MTÜ tegutseb lähtuvalt oma põhikirjast ja EV seadusandlikest aktidest.  Kontakt:
  Muhu Pärandikool MTÜ
  Koguva k, Muhu vald
  Saare mk 94724

  (+372)53404369 (Kadri Tüür)
  (+372)55655942 (Irena Tarvis)
  muhu@parandikool.ee
  Facebook leht