Liikmed

 • MTÜ
 • Liikmed
 • Juhtimine
 • Aruanded
 • Projektid
 • Toetamine
 • Koostööpartnerid
 • Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. Füüsilised ja juriidilised isikud võivad olla ühingu liikmed samadel alustel (võrdne liikmemaks; 1 hääl otsuste tegemisel).


  MTÜ Muhu Pärandikooli liikmed seisuga 13.10.2021:

  Kadri Tüür - juhataja

  Rein Saksakulm - juhatuse liige

  Irena Tarvis - juhatuse liige

  Hilja Tüür

  Pille Keerd

  Kristjan Sisa

  Leena Peegel

  Sabina Kaukis

  Jaan Tamm

  Mai Meriste

  Inara Tõugjas

  Elo Pajuniit

   

  Vabatahtlikud:

  Mari Luup

  Tõnu Ligi

  Eda Maripuu

  Maidu Müürisepp

  Sulev Vahtra

  Muhulased, foto erakogust