Pastoraadi uus katus

 • Pastoraat
 • Ajalugu
 • Arhitektuur
 • Katuseprojekt
 • Restaureerimine
 • Aed ja kiriku park
 • Muhu pastoraadi esimeseks suuremaks ehitusetapiks oli katusekatte vahetus. Vana eterniitkatus vahetati välja väärika kivikatuse vastu. Korralik katus andis võimaluse maja sisetööde kallal rahus edasi tegutseda.

  Katusekatte vahetuseks vajaliku projekti dokumentatsioon koostati 2014–2015, seda toetasid Muhu vald ja muinsuskaitseamet kokku 4000 euroga. Katusekivide soetamise kampaania käigus (2013-2015) koguti 6000 eurot. See tuli kokku nii muhulastelt, kohalikelt ettevõtetelt kui sõpradelt Eestist, Lätist, Soomest ja Kanadast. Lisandus veel muinsuskaitseameti toetus 8000 euro suuruses.

  Katuseprojekti panustas kolme aasta jooksul  kogudus 12 000 eurot. LEADER-programmi meetmest 2 ehk “Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine“ programmist saadi toetust 30 243 eurot. LEADER-toetuse abil valmisid uued korstnad, paigaldati katusekivid ja uus vihmaveesüsteem ning piksekaitse, korrastati vahelage ja teostati muinsuskaitselist järelevalvet. Pastoraadi katusekandmiku restaureerimist toetasid muinsuskaitseamet 15 800 euro ja Muhu vald 9000 euroga.

  Katusevahetuse projekti maksumus kokku oli ligi 76 000 eurot. Rahalisele poolele lisanduvad veel vabatahtlike ja eestvedajate töötunnid talgute ja töötubade korraldamisel, toetusprojektide ettevalmistamisel, koostamisel ja teostamisel.

  Tegijad: