Muhulaste kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks on Roosiaed Muhu südames

Selgunud on EV100 sünnipäevakingituste konkursi tulemused. Kokku saadeti Eestimaa eri paigust konkursile 179 erinevat ideed, mis ühel või teisel moel rikastavad kingitusena meie elukeskkonda ja loovad väärtust tulevikku. Suurprojektide vooru pääses edasi 29 projekti, millest 19 otsustas EV100 juhtrühm toetada kas täies mahus või osaliselt. Muhu Pärandkool MTÜ projekt, mis näeb ette Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks rajada hiliskeskaegses stiilis iluaed koos viljapuuaiaga, oli üks nendest projektidest, mis sai täiemahulise toetuse summas 14 800 eurot.

Projekti tulemusena valmib Liivale, Muhu kiriku külje allahubane avalik ruum, kus nii muhulased kui meie külalised saavad kohtuda, rahulikult ilmaelu üle järele mõelda, olla koos oma lähedastega ja rääkida inimestega silmast silma.

3500 m2 suurune aed rajatakse Muhu põhikooli kunagisse viljapuuaeda kiriku territooriumil ning see on osa Muhu pastoraadi pargi ja Muhu kirikuaia heakorrastamise projektist. Roosiaed tähendab ennekõike ilusate taimedega kohta – tulevikus leidub seal lisaks roosidele kindlasti ka teisi lilli, aga ka dekoratiivseid köögivilju ja maitsetaimi. Ühendades omavahel vana viljapuuaia, vajaduse õpilaste koolilõpetamist tähistavate puude istutamisala järele ja keskaegse kiriku tugeva mõju, on ala kavandatud VIRIDARIUMI (hiliskeskaegse iluaia koos viljapuuaiaga) eeskujudel. Hooned, neid ümbritsev kirikuaed ja pastoraadi park on riiklikud kultuurimälestised, osa pargist on looduskaitse all, moodustades aktiivseima kasutusega ja kõrgeima kultuuriväärtusega ala Muhu valla avalikus ruumis. Vastavalt Muhu pastoraadi pargi projektile korrastatakse endine kooliaed istumis- ja jalutamiskohaks. Kiviaiaga ümbritsetud aeda rajatakse jalutusteede võrgustik ja neli keskaegsetest aiakujunduspraktikatest lähtuvat paekivialusel murupinki, mille laudisest istumisalale kujundatakse kõigi Muhu 52 küla nimed. Elamuste ja varju pakkumiseks rajatakse aeda kõrgpeenrad, varikäik ja võre roniroosidele, mis kujundatakse eelkõige kahe meele, nägemise ja lõhnade tajumise rahuldamiseks.

Muhu valla külaseltsid ja ettevõtted on kogukondlikel väärtustel kaasujad, kes näevad projekti näol võimalust ühise, ajaliselt kestva avaliku eesmärgi kaudu pakkuda muhulastele nähtavama ajaloolise identiteedi ja siduva kogukonnatunnetusega õppekeskkonda. Muhu pastoraadi park ja selle lähiümbrus on väga aktiivses kasutuses õppeperioodil kooli välialana õpilaste poolt. Kirik koos kirikuaiaga pakub aga peamiselt suveperioodil erinevaid kultuurisündmusi nii saare külalistele kui oma kogukonnale. Ala lisaväärtus ilmneb nii puhkealana ja erinevate viljade tarbeaiana kui ka praktiliste oskuste omandamise kohana, kus nii koolilapsed kui täiskasvanud saavad õppida erinevaid viljapuude, rooside ja püsilillede hooldamise võtteid. Osaledes üheskoos aia taastamisel, tekib endistel ja praegustel Muhu põhikooli õpilastel tugevam emotsionaalne side kodukoha ja kooliga.

Projektijuht on maastikuarhitekt Sulev Vahtra, kes on pargiprojekti idee kandja ja koostööpartner projekti koostajale, maastikuarhitekt Liis Koppelile (Koppel ja Koppel arhitektid OÜ). Nii aia rajamine kui hooldamine saavad teoks kogukonna, omavalitsuse ja kodanikeühenduste tihedas koostöös.

Ühele projektile sai toetust küsida kuni 15 000 eurot, mis võis moodustada kuni 70% projekti kogueelarvest. Taotlusvooru kogumaht oli 200 000 eurot. Muhu roosiaia projekti kogumaksumuseks on 35680 eurot. Projekti teised osalised on Muhu vald, Muhu kiriku kogudus, Muhu Pärandikool MTÜ, kohalikud ettevõtjad ja toetajad. Plaanide järgi peaks Muhu roosiaed valmima 2019. a. sügiseks.


Loe pargi projektist lähemalt siit.

Tutvu konkursiga lähemalt: