Koostöös sündinud kaunikene - pastoraadihoone uus katus

Muhu pärandikooli tegevuste ja toetajate 2016. aasta suursündmuseks on kindlasti Liival, kooli ja kiriku vahel asuva 1832.aastal ehitatud kunagise pastoraadihoone kauaoodatud katusetegu. Mitu aastat kestnud ettevalmistus ja toetajate – katusekivide „omanike“ õigustatud ootusärevus on jõudnud lõpusirgele. Meie oma valla vaprad ja tublid ehitusmehed OÜ Kehtest on selle esialgu tundunud hullumeelse idee realiseerinud.  

Veel eelmise, ehk 2016 aasta alguses ei olnud me kindlad, kuidas kivid katusele saab. Kivid olid küll olemas ja ootasid juba 2015 aasta kevadel, millal katusele pääseda. Muinsuskaitseamet ja Muhu vald lubasid toetada vana eterniitkatte eemaldamist ja selle utiliseerimist, lõunapoolse amortiseerunud juurdeehituse lammutamist ja olemasolevate katusesarikate sirgestamist ja toestamist, et uus katusekate saaks ikka kenasti mustrisse ja kindlalt paigale.

Kahjuks puudusid veel rahalised vahendid korstende ehitamiseks, katusekivide kinnitusvahendite ja katusetarvikute ehk lumetõkete, katuseredelite, vihmaveesüsteemi ja piksekaitse soetamiseks. Samuti oli vaja ehitusmeestele kivide paigaldamiseks töötasu, sest sellise suure katuse tegemist talgukorras juba ette ei võta. Puudu oli veel ca 30000 eurot.

Selleks esitasime toetuse taotluse kevadel avanenud Leader projekti toetusprogrammi. Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid, mis sobitus suurepäraselt ka meie eesmärgiga.  

Kuna pastoraadihoone katuse avariilise olukorra likvideerimine ja katusekatte uuendamine on olnud kogukonna ühine ettevõtmine katusekivide ostmise näol, siis eeldatavasti just seda asjaolu arvestades saime positiivse vastuse. Lõplik vastus toetuse eraldamise kohta saabus alles augustis, selletõttu lükkus katusetegu sügisesse.

Aga kui muhulased koos midagi ette võtavad, siis see ka lõpuni viiakse. Igaühel on nüüd oma isiklik kivi.  Katusekive pühendati oma lastele, lastelastele ja lihtsalt oma kodule. Samuti esivanematele, keda enam ei olegi meie seas. Samuti on teada ka pühendus tulevasele lapsele.

Kokkuvõtteks 

Liigume edasi ja ajame aga just oma mustrit taga. Kohtumiseni järgmistel Muhu pärandikooli tegemistel.

Inna ja Tõnu Ligi

Igaküla Ansu-Matsilt


P.S. Ühtlasi on sul võimalus pastoraadihoone kastuseprojekti esile tõsta, andes oma toetuse Muhu valla Aasta Tegu 2016 konkursil.