Liikmed

 • MTÜ
 • Liikmed
 • Juhtimine
 • Aruanded
 • Projektid
 • Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. Füüsilised ja juriidilised isikud võivad olla ühingu liikmed samadel alustel (võrdne liikmemaks; 1 hääl otsuste tegemisel).


  Pärandikooli liikmed

  1. Kadri Tüür
  2. Irena Tarvis
  3. Hilja Tüür
  4. Vivi – Ann Keerdo
  5. Laine Linnas
  6.  Inna Sooäär
  7. Leena Peegel
  8. Pille Keerd
  9. Mai Meriste
  10. Inna Ligi
  11. Kristjan Sisa
  12. Jaan Tamm


  Aktiivselt tegevustesse kaasatud vabatahtlikud

  Nimekiri seisuga 2017


  Muhulased, foto erakogust